بهترین روانشناس خانم

شماره روانشناس خانوم

خانم دکتر پورحنیفه

4شنبه

خانم دکتر سلطانی

شنبه 3شنبه

خانم دکتر ذوالفقاری

شنبه 4شنبه

خانم دکتر امیدی نژاد

شنبه 5شنبه

خانم دکتر یزدانی

3شنبه

خانم دکتر غفوری

2شنبه 4شنبه

روانشناس خانوم

چرا مشاور و روانشناس زن؟!

اگرچه تمامی روانشناسان و مشاوران خوب سعی می کنند که کار مشابهی را انجام دهند و نظرات و دیدگاه های شخصی را در روند درمانی مراجعین دخالت ندهند، اما برخی از مردم برای انتخاب مشاور و روانشناس به دنبال جنسیت خاص روانشناس هستند و بر اساس راحت بودن با مشاور مورد نظر انتخاب می کنند. بیشتر مراجعین خانم، مشاور یا روانشناس خانوم را ترجیح می دهند. به ویژه وقتی که موضوع مشاوره مسائلی مانند مسائل زناشویی، زوج درمانی، مسائل جنسی و غیره باشد بسیاری از خانوم ها به دنبال مشاور و روانشناس زن می گردند. می توان دلیل این کار را درک احساسات زنانه توسط مشاور دانست که مراجعه کننده تصور می کند که خانم ها بر اساس جنسیت و تفاوت های شخصیتی، بهتر می تواند مسائل خانواده و زوج را درک کند. به همین علت در کلینیک روانشناسی ذهن آرا، ما از بهترین مشاوران و روانشناسان خانوم و آقا استفاده کرده ایم تا مراجعه کننده ها بر اساس سلیقه و ترجیح خودشان، بهترین مشاور زن یا مرد را انتخاب کنند.

بهترین روانشناس زن در تهران

گالری

تصاویر مرکز روانشناسی ذهن آرا

اگر شماهم به هر دلیل می خواهید با بهترین روانشناس خانم در تهران وقت مشاوره روانشناسی بگیرید با مرکز روانشناسی ذهن آرا تماس بگیرید.