دریا مدینه

دریا مدینه

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

اگر مراجع این متخصص بوده اید امتیاز دهید.

1/5 - (2 امتیاز)