دکتر محبوبه امیدی نژاد

دکتر محبوبه امیدی نژاد

استاد دانشگاه و دکتری روانشناسی تربیتی

دکتری: روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی

کارشناسی: روانشناسی عمومی

 • مشاوره آموزش والدین در کلینیک دانشگاه شهید بهشتی
  مشاوره خانواده در مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی اکسیر
  بخش (مشاوره والدین گروهی) مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی اکسیر
  مشاوره آموزش والدین در مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی اکسیر
  مشاوره آموزش والدین و فردی در گروه روانشناسی ذهن آرا
  مشارکت در بخش امدادرسانی (زلزله کرمانشاه، روستای ازگله و حومه) به عنوان روانشناس (از طرف بانک پاسارگاد)
  مشاوره مدرسه
  بخش روانشناسی صنعتی و سازمانی مرکز مشاوره و روان شناختی اکسیر (اکسیر ذهن پویا)
  جذب و استخدام بانک تجارت به عنوان مصاحبه کننده (روان شناس)
  جذب و استخدام نخبگان بانک تجارت به عنوان مصاحبه کننده (روان شناس)
  مصاحبه شغلی بانک پاسارگاد (روان شناس)
  جذب و استخدام بانک کارآفرین به عنوان مصاحبه کننده (روان شناس)
  جذب و استخدام بانک صنعت و معدن به عنوان مصاحبه کننده (روان شناس)
  جذب و استخدام پست بانک به عنوان مصاحبه کننده (روان شناس)
  جذب و استخدام شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان مصاحبه کننده (روان شناس)
  جذب و استخدام شرکت تجهیزات ارگ پارسیان (TAPCO) به عنوان مصاحبه کننده (روان شناس)
  جذب و استخدام جیرینگ (همراه اول) به عنوان مصاحبه کننده (روان شناس)
  مصاحبه شغلی شرکت واگن سازی تهران (روان شناس)
  جذب و استخدام نیروگاه شهید رجایی به عنوان مصاحبه کننده (روان شناس)
  همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از سال 1392)
  پرونده سلامت روان بانک صنعت و معدن
  پرونده سلامت روان پست بانک
  پرونده سلامت روان شرکت تجهیزات ارگ پارسیان (TAPCO)
  پرونده سلامت روان جیرینگ (همراه اول)
  شرح شغل در موسسه اکسیر ذهن پویا
  آسیب شناسی سازمانی در موسسه اکسیر ذهن پویا
  کار در دفتر مجله تخصصی مادر و کودک (بامام)
  تدریس آمار توصیفی و استنباطی
  تدریس تحلیل داده های روانشناسی با استفاده از نرم افزار Spss
  کار در مهدکودک به عنوان مربی
 • مهارت های زندگی سالم (دکترمحمد خدایاری فرد، دانشگاه تهران).
  بیش فعالی (نقص توجه)(دکترسیما قدرتی، دانشگاه علامه طباطبایی).
  آموزش والدین (PMT) (صفورا بابایی، مرکز مشاوره وخدمات روان شناختی اکسیر).
  توانمندسازی هوشی کودک با استفاده از رویکردهای نوین روانشناسی(دکتر مریم اسبقی، مرکز مشاوره وخدمات روان شناختی اکسیر).
  پایان نامه نویسی دوره دکتری(دکتر هومن نامور).
  بازی درمانی ADHDو تعامل درمانی والد-کودک PCIT(بهنود بهمنش، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران).
  مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک(سارا گودرزی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران).
  مداخلات درمانی شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودکان (سارا گودرزی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران)
  آموزش تکنیک های توانمندسازی شناختی و حسی حرکتی کودکان(سارا گودرزی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران).
  مربیگری خلاقیت (سارا گودرزی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران).
  مداخلات شناختی- رفتاری در درمان وسواس کودکان (سارا گودرزی،مرکز مشاوره آرامش).
  تربیت جنسی کودکان و نوجوانان (سارا گودرزی، مرکز مشاوره آرامش).
  کشف دنیای درونی کودک از منظر تحلیل (سبا ناظمی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر).
  کارگاه آموزشی و تخصصی اوتیسم(مریم محمدی، مرکز مشاوره احیاء دانشگاه تهران).
  کارگاه آموزشی و تخصصی مصاحبه بالینی با کودک و والدین(سارا گودرزی، مرکز مشاوره آرامش).
  کارگاه تخصصی مربیگری مهارتهای فرزندپروری نوجوان (سارا گودرزی، مرکز مشاوره دانشگاه تهران).
  کارگاه آموزشی و تخصصی مربیگری مهارتهای زندگی کودکان و نوجوانان(سارا گودرزی، موسسه روانشناسی دانشگاه تهران).
  طرحواره درمانی (یداله دمیرچی، مرکز مشاوره وخدمات روان شناختی اکسیر).
  زوج درمانی سیستمی (علیرضا بوستانی پور، مرکز مشاوره دانشگاه تهران).
 • ترجمه کتاب

  کتاب روان شناسی تربیتی نویسنده Paul Eggen & Don Kauchak(زیر چاپ)
  تألیف كتاب در حال انجام:
  عوامل تأثیر گذار بر سازگاری هیجانی اجتماعی كودكان پیش از دبستان (محبوبه امیدی نژاد)
  مقاله خارجی

  ISI

  -Mahboobeh Omidinejad, Jacenthe Salibi
  ]THE INVESTIGATION RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND MOTHERS`EMPLOYMENT ON SOCIAL- EMOTIONAL ADJUSTMENT OF PRE-ESCHOOL CHILDREN(3-6ages)IN TEHRAN AND KARAJ CITIES[.
  Advances in Environmental Biology] ISSN1995-0756[…] EISSN1998-1066[abstracting and indexing
  مقاله داخلی

مقاله علمی-پژوهشی دانشکده پزشکی

تاثیر مداخله نوروفیدبک بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی6تا12سال،دوره62سال98

مقاله علمی-پژوهشی مطالعات ناتوانی

تاثیر مداخله آموزش مدیریت  رفتاری والدین(PMT بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردیFBA) ، بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری، سازگاری هیجانی اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی  6 تا 12 سال.  شماره10سال99

مقاله علمی-پژوهشی دانشکده پزشکی

مقایسه  مداخله های آموزش مدیریت  رفتاری والدین، نوروفيدبك و دارودرمانی بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بيش فعالي6تا12سال در شهر تهران. شماره162 دوره63، سال98

فصلنامه آموزشی پژوهشی كودك و روان

بررسی مقایسه­ای رابطه مؤلفه­های زیربنایی كمال گرایی مادران (شاغل وخانه دار) با میزان سازگاری هیجانی اجتماعی كودكان 3-6 پیش از دبستان شهر تهران و كرج. محبوبه امیدی نژاد، دكتر ژاسنت صلیبی
بررسی رابطه كمال گرایی(انطباقی وغیرانطباقی) وسطح تحصیلات مادران بامیزان سازگاری هیجانی اجتماعی كودكان دختر و پسر (3-6) سال پیش از دبستان شهر تهران وكرج (چاپ در مجموعه مقالات). محبوبه امیدی نژاد
کنفرانس علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی: بررسی رابطه كمال گرایی(انطباقی وغیرانطباقی) وسطح تحصیلات مادران با میزان سازگاری هیجانی اجتماعی كودكان دختر و پسر (3-6) سال پیش از دبستان شهر تهران و كرج (چاپ در مجموعه مقالات). محبوبه امیدی نژاد
مقالات در حال انجام

بررسی رابطه کارکرد خانواده با مولفه اعتیاد پذیری (سوء مصرف مواد و اعتراف به اعتیاد) دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (محبوبه امیدی نژاد، فاطمه رحمانی)
بررسی رابطه سازه های کارایی خانواده با میزان اعتیادپذیری (اعتراف به اعتیاد) دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (محبوبه امیدی نژاد، فاطمه رحمانی)
تکون انسان از دیدگاه قرآن کریم و ترانسفورمیسم (محبوبه امیدی نژاد)
فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران (محبوبه امیدی نژاد)