مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ذهن آرا با در اختیار داشتن نیروی خبره روانسنجی و متخصص استعدادیابی کودکان، راه و استعداد کودک شما را به شما عزیزان نشان می دهد. حرکت در مسیر استعداد، هم از نظر مالی و هم از نظر میزان انرژی که ما برای فعالیت های مختلف صرف می کنیم، بسیار مهم است. پس با متخصصین مرکز استعدادیابی کودکان ذهن آرا، همراه باشید.