سنجش روانی

روانسنجی و انجام تست های روانشناسی یکی از حیطه‌های اصلی روانشناسی بالینی و تشخیصی در حیطه روانشناسی است. به‌طورکلی روان‌سنجی بررسی و اندازه‌گیری ویژگی‌های روان‌شناختی انسان و تلاش برای تبدیل ویژگی‌های کیفی به داده‌‌‌‌‌های کمی و قابل مقایسه است. در نتیجه باید توجه داشت که داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون‌های روان‌شناختی می‌بایست به عنوان ابزاری در کنار سایر ابزار تشخیصی مانند مصاحبه و مشاهده مورد استفاده و تفسیر قرار گیرند. تست های روانشناختی مانند تست های شناختی، تست های شخصیتی و تست های تحصیلی و شغلی بسیار کاربردهای گسترده ای در کلینیک های روانشناختی دارند.

آزمایشگاه روانسنجی ذهن آرا

آزمایشگاه روانسنجی گروه روانشناسی ذهن آرا با در اختیار داشتن نیروهای روانشناسی که مشخصا در امر سنجش روانی و روانسنجی تحصیل کرده اند و دوره های لازم را گذرانده اند، فعالیت‌ خود را انجام می‌دهد.

آزمون های موجود در بخش روانسنجی گروه روانشناسی ذهن آرا

در بخش روانسجی گروه روانشناسی ذهن آرا صدها آزمون معتبر و هنجار شده وجود دارد که به تناسب نیاز از آنها استفاده می شود. اما از پرکاربردترین آزمون های روانشناسی که در گروه روانشناسی ذهن آرا وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد.

آزمون های تشخیصی کودک

 • سیاهه مشکلات رفتاری کودکان (CBCL)
 • آزمون توجه و تمرکز (IVA)
 • آزمون هوشی وکسلر (WISC)
 • آزمون هوشی استنفورد – بینه (Stanford – Binet Test)
 • آزمون فرزندپروری بامریند (MCRE)
 • آزمون اضطراب کودکان (SCAS)
 • آزمون تشخیص اختلال یادگیری (TVPS)
 • آزمون هوش هشت گانه گاردنر (Gardner)
 • آزمون تشخیص بیش فعالی و نقص توجه (Conners)
 • آزمون هوش کتل (cattle – IQ)
 • آزمون حل مسئله، برنامه ریزی و سازماندهی (Tower Of London)
 • آزمون فرزندپروری براساس طرح واره ها (young parenting)
 • آزمون شناختی توجه انتخاب و بازداری پاسخ (Stroop)
 • آزمون سنجش حافظه فعال (N_BACK)
 • آزمون انعطاف پذیری شناختی و استدلال (Wisconsin)
 • آزمون سنجش مراحل رشدی (ASQ)
 • سنجش نقاط قوت و ضعف کودکان (SDQ)
 • آزمون دلبستگی مادر و کودک (MPAS)
 • سنجش پرخاشگری کودکان
 • ارزیابی مهارت های اجتماعی کودکان
 • آزمون اوتیسم بهر کودکان (AQ)
 • تست هوش ریون (REYVEN)

آزمون های تشخیصی بزرگسالان

 • فرم خودگزارشی بزرگسالان (ASR)
 • فرم خودگزارشی نوجوانان (YSR)
 • آزمون شخصیت جمعیت بهنجار (MCMI)
 • تست افسردگی بزرگسالان (BDI)
 • تست اضطراب و افسردگی (Dass)
 • آزمون شخصیت جمعیت نابهنجار (MMPI)
 • آزمون شخصیت مایرز بریگز (MBTI)
 • آزمون هوش هیجانی (EQ)
 • تست شخصیت (NEO)
 • آزمون اضطراب امتحان (SARASON)
 • سنجش استعداد و گرایشات تحصیلی (Holland)
 • سنجش گرایشات شغلی (Strong)
 • آزمون تشخیص سلامت روان (SCL-90)
 • تست شخصیت 16 عاملی (Catlle-16PF)
 • ارزیابی افسردگی و استرس در بزرگسالان (DASS)
 • سنجش نیازهای گلاسر
 • آزمون طرح واره یانگ
 • آزمون شخصیتی رنگ های هارتمن