دکتر سارا ذوالفقاری

سارا ذوالفقاری

کاندیدای دکتری روانشناسی

کارشناسی: علوم تربیتی، دانشگاه تهران مرکز

کارشناسی ارشد: روانشناسی، روانسنجی، دانشگاه تهران مرکز

دکتری: روانشناسی،آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشگاه اهواز – علوم تحقیقات

 • همکاری با واحد پژوهشی دانشگاه پردیس بین الملل دانشگاه تهران به عنوان کادر کمیته اجرایی آزمون ها جهت جذب دانشجویان رشته پزشکی (روانسنج)
  همکاری با واحد پژوهشی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مصاحبه کننده در طرح پژوهشی بررسی و ارزیابی رفتارهای پرخطر
  همکاری با مرکز سنجش استثنایی به عنوان کارورز روانسنجی
  همکاری با مرکز خدمات روانشناختی تعاونی جوانان امروز به عنوان کارورز روانسنجی
  همکاری با مرکز خدمات مشاوره ویادگیری شمس الشموس به عنوان مسئول ارزیابی کودکان
  همکاری با مرکز خدمات روانشناختی احیا 3 به عنوان کاردرمانگر کودک
  همکاری باشهرداری منطقه 13 به عنوان مدرس کار گاه آموزشی مادر و کودک
  همکاری با مدرسه دخترانه روشنگربه عنوان مشاور و روانسنج
  همکاری با مهد و پیش دبستانی دهکده به عنوان مسئول آموزشی
  همکاری با مرکز پیش دبستانی آذر به عنوان مسئول آموزشی و مربی مقطع پیش دبستانی
  همکاری با مدرسه شناختی شمس الشموس به عنوان مسئول آموزشی و مربی مقطع پیش دبستانی و کلاس اول
  همکاری با مدرسه شناختی تکریم به عنوان مسئول آموزشی هنرو کلاس اول تا چهارم ومربی مقطع پیش دبستانی
 • گذراندن کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  گذراندن کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ایی درروانشناسی و مشاوره درموسسه احیای کودکان
  گذراندن دوره آموزشی شناختی – رفتاری در پژوهشکده علوم شناختی به مدت سه دوره
  گذراندن کارگاه آموزشی ابراز وجود و پرورش اعتماد به نفس و رفتار قاطعانه در موسسه احیای کودکان
  گذراندن دوره آموزشی درماتراپی در دانشگاه شهید بهشتی
  گذراندن دوره آموزشی مونته سوری
  گذراندن کارگاه آموزشی نسخه چهام تکمیلی مقیاس های هوش وکسلردر دانشگاه تهران
  گذراندن کارگاه آموزشی آزمون استفورد بینه درمرکز خدمات روانشناسی و مشاوره روان نما والنا
  گذراندن کارگاه آموزشی آسیب شناسی و مصاحبه بالینی اختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی
  موسسه احیای کودکان
  گذراندن دوره آموزشی تربیت کودک اندیشمند در پژوهشکده روزبه
  گذراندن کارگاه آموزشی روش رها – رویکرد نوین در اموزش ترسیمی خط توسط انجمن علمی کودکان استثنایی
  گذراندن کارگاه آموزشی درمان اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال در موسسه احیای کودکان
  گذراندن کارگاه آموزشی مشاوره و آسیب شناسی کودکان تیزهوش در موسسه احیای کودکان
  گذراندن کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاریCBT کودکان دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (دکتر کاردان )
  گذراندن کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات اضطرابی دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (دکتر کاردان )
  گذراندن کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و درمان کودک آسیب دیده جنسی دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (دکتر کاردان )
  گذراندن کارگاه مربیگری فرزند پروری مبتنی بر طرحواره در موسسه روانشناسی دکتر ارجمندیان
  گذراندن کارگاه مهارتهای خرد در مشاوره و روان درمانی کودکان و نوجوانان در موسسه روانشناسی دکتر ارجمندیان
  گذراندن کارگاه مهارتهای زندگی کودکان و نوجوانان در موسسه روانشناسی دکتر ارجمندیان
  گذراندن کارگاه مهارتهای خرد در مشاوره مدرسه در موسسه روانشناسی دکتر ارجمندیان
  گذراندن کارگاه درمان شناختی رفتاری در کودک و نوجوان (اصول و مبانی )در موسسه روانشناسی دکتر ارجمندیان
  گذراندن کارگاه درمان شناختی رفتاری در کودک و نوجوان (مفهوم پردازی و تکنیک ها )در موسسه روانشناسی دکتر ارجمندیان
  گذراندن کارگاه درمان شناختی رفتاری درمشکلات هیجانی و عاطفی (اضطراب و افسردگی ) کودک و نوجوان در موسسه روانشناسی دکتر ارجمندیان
  گذراندن کارگاه درمان شناختی رفتاری دروسواس کودک و نوجوان در موسسه روانشناسی دکتر ارجمندیان
 • بررسی روایی تشخیصی MMPI-2-RF در راستای اختلال وسواس
  Titei:justifiability diagnostic survey of MMPI-2 –Rf in the way of scrupulosity tribulation Journal name :pelagia research library