مرکز مشاوره و روانشناسی ذهن آرا

زمانی برای تغییر...

خدمات روانشناسی مرکز مشاوره ذهن آرا

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی ذهن آرا

خدمات مرکز روانشناسی ذهن آرا از تشخیص و ارزیابی روانشناختی، خدمات روانسنجی، تست های روانشناسی، شخصیت، هوش و استعداد، نوروفیدبک و TDCS تا مشاوره و روانشناسی نوجوان، مشاوره خانواده و زوج، روانشناسی فردی، مشکلات زناشویی، رواندرمانی و روانکاوی و مشاوره تحصیلی و شغلی و موفقیت گسترده است.

برخی از متخصصین ذهن آرا

روانشناسان مرکز مشاوره ذهن آرا