مرور برچسب

سن حرف زدن کودک

دیر حرف زدن کودک و درمان آن، سن حرف زدن کودک

از گذشته تا کنون حرف زدن کودکان یکی از لذت بخش ترین دوران رشد کودک برای خانواده و اطرافیان بوده و خیلی از والدین با دیر حرف زدن کودک احساس نگرانی می کنند. مانند سایر مهارت ها و نقاط عطف، سنی که بچه ها زبان یاد می گیرند و شروع به صحبت می…