مرور برچسب

لجبازی کودکان

مشاوره کودکان لجباز، علائم لجبازی کودکان

خلق و خو چیزی است که ما با آن متولد می شویم. این خلق و خو زمینه ساز ویژگی های بعدی هستند. اگر فرزند شما لجباز است، باید بفهمید که شما تنها نیستید که بچه لجبازی دارید یا در جست و جوی مشاوره کودکان لجباز تنها نیستید. بسیاری از والدین فرزندان…