مرور برچسب

طلاق عاطفی

طلاق عاطفی و نشانه ی آن در بین زوجین از نظر روانشناسی

طلاق عاطفی یک نوع مکانیزم دفاعی یا راهی برای مقابله با تهدید بهزیستی عاطفی فرد می باشد. طلاق عاطفی ممکن است قبل یا بعد از طلاق قانونی رخ دهد و از نظر روانشناسی، ممکن است از امضای برگه های طلاق نیز مهم تر باشد. تجربه ی طلاق عاطفی پیش از طلاق…