مرور رده

اختلالات خلقی و اضطرابی کودکان

اضطراب اجتماعی در کودکان

اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان (فوبی اجتماعی) صرفاً ترس از دوستی یا تعامل با دوستان نیست. اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان با ترس شدید از موقعیت های اجتماعی تشخیص داده می شود. موقعیت هایی که در آن، کودک ممکن است توسط دیگران مورد قضاوت یا…
ادامه مطلب ...