مرور برچسب

اختلال افسردگی

درمان شناختی رفتاری افسردگی

زمانی که افراد به افسردگی مبتلا می شوند، احساس می کنند که هرگز دیگر از این تاریکی نجات نخواهند یافت. در صورتی که، حتی شدیدترین افسردگی نیز قابل درمان است. بنابراین، اگر افسردگی شما را از داشتن زندگی ای که می خواهید باز می دارد، به دنبال…

بیماری افسردگی و 7 حقیقت که باید درباره آن بدانید

بیماری افسردگی یک بیماری بسیار واقعی و قابل درمان است. اما افسانه ها، سوء تفاهم ها و برچسب ها همچنان از موانع درمان افراد مبتلا می باشند و پیامدهای افسردگی درمان نشده می تواند زندگی فرد را تهدید کند. از سوی دیگر، درک حقایق درباره ی افسردگی…