مرور برچسب

عزت نفس

مشاوره اعتمادبنفس، افزایش عزت نفس بزرگسالان

امروز با ما باشید تا کمی بصورت مکتوب مشاوره اعتمادبنفس داشته باشیم! صرف نظر از اینکه زندگی ما را به کجا می برد و در ادامه چه خواهد شد، ما باید همیشه با خودمان روبرو شویم. ما می توانیم روابط خود را به بهترین وجه به بهترین رابطه های خود تبدیل…

چرا افراد در رابطه‌های عاطفی خیانت می‌کنند

خیانت عموما به موقعیتی اشاره دارد که در آن شخصی با شریک عاطفی خود روراست نبوده و به لحاظ عاطفی یا جنسی به فردی جز او نزدیک می شود. خیلی از ما خیانت را تجربه کرده ایم یا ممکن است به شریک عاطفی یا همسر خود خیانت کرده باشیم. اما چرا این اتفاق…

محترم نبودن؛ ۱۴ دلیل اساسی! | اگر به اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شوید بخوانید!

معضلات محترم نبودن در جامعه | وقتی تقصیر خودتان است! آیا شما هم حس می‌کنید با معضل محترم نبودن و جدی گرفته نشدن در جامعه گریبانگیر هستید؟ خود را نادیده گرفته شده یا حقیر می بینید؟ ایده‌های شما در بین دوستان یا همکارانتان بی‌ارزش و فراموش…