مرور برچسب

مشاوره تربیت فرزند

خصوصیات و نشانه های والدین سمی

وقتی درباره اصطلاح والدین سمی صحبت می شود، معمولاً ما در ذهن خود والدینی را توصیف می کنیم، که به طور مداوم به گونه ای رفتار می کنند که باعث ایجاد احساس گناه، ترس یا تعهد در فرزندانشان می شود. اعمال این والدین رویدادهای مجزا از یکدیگر…

مشاوره تربیت فرزند؛ متخصص تربیت فرزند در تهران

پدر و مادر شدن می تواند لذت بخش ترین تجربه باشد در عین حال طاقت فرسا نیز می باشد. مشاوره تربیت کودک در این مسیر سخت و پیچیده بسیار مفید می تواند باشد. اما بسیاری از والدین که تصمیم به دریافت مشاوره تربیت فرزند نتایج موفقیت آمیزی را گزارش…