لیست کارگاه های در حال ثبت نام

باشگاه مغز کودک   کارگاه مادر و کودک   گروه درمانی نوجوانان   گروه درمانی بزرگسالان (طرحواره درمانی)   کارگاه خودشفقتی   کارگاه تفاوت های زن و مرد

بهترین قرص ضد افسردگی کدام دارو است؟

آیا قرص ضد افسردگی موثر است؟

اگر چنین است، کدامیک موثرتر هستند؟ این دو سؤال در چند دهه گذشته بارها و بارها مطرح شده است، اما پاسخ آن مبهم باقی مانده است.

آخرین پاسخ به این سوال که کدام یک از قرص ضد افسردگی موثرتر هستند، از مقاله ای در سال 2018 آمده است. این مقاله که در The Lancet منتشر شده است، نتایج بزرگترین متاآنالیز انجام شده تا به امروز را در مورد پذیرش و اثربخشی 21 درمان ضدافسردگی گزارش می دهد.

آزمایشات برای پیدا کردن بهترین داروی ضدافسردگی

روش ها:

محققین، Cipriani و همکاران، 522 مطالعه دوسوکور را مورد بررسی قرار دادند که برخی از آنها تحت کنترل دارونما بودند (آنها یک دارو را با یک ماده غیرفعال مقایسه کردند). تقریباً نیمی از مطالعات، بیمارانی را از آمریکای شمالی، 27 درصد از اروپا و 7 درصد از آسیا را انتخاب کرده بودند. اکثر شرکت کنندگان دارای اختلال افسردگی اساسی متوسط ​​یا شدید بودند و میانگین مدت درمان ضد افسردگی 8 هفته بود. داروهای ضد افسردگی ارزیابی شده در این کارآزمایی‌های بالینی عبارتند از:

آگوملاتین (والدوکسان)، آمی تریپتیلین (الاویل)، بوپروپیون (ولبوترین)، سیتالوپرام (سلکسا)، کلومیپرامین (آنافرانیل)، دسوونلافاکسین (پریستیک)، دولوکستین (سیمبالتا)، اسیتالوپرام (لکساپرو)، فلوکستین (پروزامین)، فلوکستین (الوفلووکساک)، لوومیلناسیپران (Fetzima)، میلناسیپران (Savella)، میرتازاپین (Remeron)، نفازودون (Serzone)، پاروکستین (Paxil)، ربوکستین (Edronax)، سرترالین (Zoloft)، ترازودون (Desyrel)، ونلافاکسین (Effexor)، ویلیبریازودون و ورتیوکستین (Brintellix).

برای کاهش سوگیری، محققین این پژوهش سعی کردند نه تنها از داده های منتشر شده بلکه منتشر نشده، مانند ثبت کارآزمایی ها، در مورد این داروها استفاده کنند. با این حال، آنها فقط می‌توانستند این کار را برای «اگوملاتین، اسیتالوپرام، پاروکستین، ریبوکستین، سرترالین، ونلافاکسین، ویلازدون، و ورتیوکستین» انجام دهند (ص 1365).

آزمایشات ضدافسردگی

یافته ها:

نتایج نشان داد که هفت داروی ضد افسردگی – آگوملتین، آمی تریپتیلین، اسیتالوپرام، میرتازاپین، پاروکستین، ونلافاکسین، و ورتیوکستین- موثرتر از سایر داروهای ضد افسردگی بودند. نتایج نشان داد که قابل قبول ترین داروهای ضد افسردگی آگوملتین، سیتالوپرام، اسیتالوپرام، فلوکستین، سرترالین و ورتیوکستین بودند. آمی تریپتیلین، کلومیپرامین، دولوکستین، فلووکسامین، ربوکستین، ترازودون و ونلافاکسین کمترین میزان قابل قبول را داشتند.

در درمان اختلال افسردگی اساسی، همه داروهای ضد افسردگی بررسی شده موثرتر از دارونما بودند. با این حال، برخی (اسیتالوپرام، پاروکستین، میرتازاپین، سرترالین و آگوملاتین) با ترک کم و نرخ پاسخ بالا همراه بودند، در حالی که برخی دیگر (ترازودون، ربوکستین و فلووکسامین) با پذیرش و کارایی پایین‌تری همراه بودند. پس از در نظر گرفتن مقبولیت، محققین پیشنهاد کردند که داروهای ضدافسردگی آگوملاتین، ورتیوکستین و اسیتالوپرام باید به عنوان اولین درمان برای افسردگی در نظر گرفته شوند. آگوملاتین، که به نظر می‌رسد بر روی هر دو سیستم ملاتونین و سروتونین اثر می‌گذارد، توسط FDA تایید نشده است (شاید به این دلیل که چندین مطالعه قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که آگوملتین اندازه اثر کمتری نسبت به سایر داروهای ضد افسردگی بررسی شده دارد). vortioxetine یک تعدیل کننده سروتونین در نظر گرفته می شود و توسط FDA در سال 2002 تایید شده است.

بهترین ضدافسردگی چیست؟

آیا همین مطالعه 2018 پاسخ نهایی را به این موضوع ارائه می دهد که “بهترین داروی ضد افسردگی برای افراد مبتلا به افسردگی چیست؟” نه دقیقا. یکی اینکه، این تحقیق فقط بر روی بزرگسالان تمرکز داشت. در یک تحقیق دیگر در سال 2016 از 14 داروی ضد افسردگی (34 کارآزمایی، 5260 بیمار) در کودکان مبتلا به افسردگی به این نتیجه رسید که فلوکستین بهترین گزینه برای این گروه سنی است. انتقاد دیگر به تحقیق بالا این است که محققان بررسی نکردند که چگونه داروهای ضد افسردگی بر زیرگروه های افسردگی تأثیر می گذارند. همچنین می توانید برای اینکار به دکتر درمان افسردگی مراجعه کنید.

گوردون پارکر می نویسد، تشخیص افسردگی هیچ چیزی در مورد علت افسردگی نمی گوید، همانطور که تشخیص «تنگی نفس عمده» مشخص نمی کند که آیا تنگی نفس ناشی از آسم است یا ذات الریه

چرا این موضوع مهم است؟ زیرا درمان های مفید در برخی از انواع فرعی افسردگی (مثلاً انواع فرعی با مؤلفه ژنتیکی قوی) ممکن است در سایر اشکال افسردگی (مانند افسردگی مرتبط با مؤلفه های موقعیتی مانند فقر یا سوء استفاده در دوران کودکی) مؤثر نباشد. برخلاف دیدگاه بالا، یک مقاله در سال 2015 همپوشانی بسیار مهمی را در نحوه پاسخ افراد مبتلا به انواع مختلف افسردگی به درمان نشان داد. نویسندگان به این نتیجه رسیدند که “زیرگروه ها ممکن است در انتخاب داروهای ضد افسردگی دارای حداقل ارزش باشند”.

جدای از انواع فرعی، موضوع دیگر، کاربردی بودن یافته های بررسی است. یک نویسنده استدلال می‌کند که یافته‌های این متاآنالیز انتخاب بهترین داروی ضد افسردگی را آسان‌تر نمی‌کند، زیرا مؤثرترین داروهای ضدافسردگی لزوماً قابل قبول‌ترین داروها نبودند و مؤثرترین آنها (آمی‌تریپتیلین) خطرات عمده را به همراه دارد. سایر محققان از روش آماری مورد استفاده در این مطالعه انتقاد کرده اند و خاطرنشان کرده اند که در حالی که مزایای زیادی دارد، امکان تجزیه و تحلیل در سطح بیمار را نمی دهد و بنابراین نمی تواند جزئیات دقیق تری ارائه دهد.

اندیشه های پایانی

انتخاب درمان افسردگی و بهترین داروی افسردگی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها مختص به فرد است. حتی دارویی که بسیار موثر در نظر گرفته می شود ممکن است برای برخی افراد موثر نباشد یا ممکن است عوارض جانبی جدی ایجاد کند. بنابراین لازم است قبل از انتخاب بهترین داروی ضد افسردگی با پزشک معالج خود مشورت کنید.

با این حال، مطالعه بررسی شده نشان داد که داروهای ضدافسردگی آگوملتین، اسیتالوپرام و ورتیوکستین به اندازه کافی موثر هستند تا به عنوان خط اول برای درمان افسردگی در نظر گرفته شوند. نویسندگان یادآوری می کنند که یافته های آنها “جامع ترین پایگاه شواهد موجود در حال حاضر را برای راهنمایی انتخاب اولیه در مورد درمان دارویی اختلال افسردگی اساسی حاد در بزرگسالان نشان می دهد”.

منابع:

1. Moncrieff, J. (2018). What does the latest meta-analysis really tell us about antidepressants? Epidemiology and Psychiatric Sciences, 27, 430-432.

2. Cipriani, A., Furukawak, T. A., Salanti, G., Chaimani, A., Atkinson, L. Z., Ogawa, Y.,…Geddes, J. R. (2018). Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet, 391, 1357–66.

3. Parikh, S. V., & Kennedy, S. H. (2018). More data, more answers: picking the optimal antidepressant. The Lancet, 391, 1333-1334.

4. Cipriani, A., Zhou, X., Del Giovane, C., Hetrick, S. E., Qin, B., Whittington, C., . . . Xie, P. (2016). Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. The Lancet, 388, 881-890.

5. Parker, G. (2018). The benefits of antidepressants: news or fake news? The British Journal of Psychiatry, 213, 454-455.

6. Arnow, B. A., Blasey, C., Williams, L. M., Palmer, D. M., Rekshan, W., Schatzberg, A. F.,…Rush, J. (2015). Depression subtypes in predicting antidepressant response: A report from the iSPOT-D trial. American Journal of Psychiatry, 172(8), 743–750.

7. Payne, R. (2018). Antidepressants—new answers, new questions. Prescriber, 29(6), 4.

3.7/5 - (15 امتیاز)
منبع psychologytoday
3 نظرات
 1. هادی می گوید

  سلام. آیا منظور از اسیتالوپرام همان اس سیتالوپرام است؟

 2. مسعود می گوید

  اس سیتالدپرام با دوز کمتر
  شروع اثر سریعتری دارد

 3. دکتر سعید مداحی می گوید

  اس_سیتالوپرام (انانتیمر راست گردان سیتالوپرام) با وجود تلاش برای اصلاح ساختار و ایجاد اضطراب کمتر در شروع درمان، الزاما تاثیر بهتری از سیتالوپرام در همه افراد ندارد. چه بسا روی خیلی از افراد، اصلا احساس بهبود ایجاد نمی کند. فاکتور ژنتیک و نیز عوامل محیطی بسیاری دخیل اند و اصلا نمی شود حکم قطعی برای داروهای ضدافسردگی داد.

نوشتن نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CAPTCHA ImageChange Image