مشاوره اعتمادبنفس، افزایش عزت نفس بزرگسالان

امروز با ما باشید تا کمی بصورت مکتوب مشاوره اعتمادبنفس داشته باشیم! صرف نظر از اینکه زندگی ما را به کجا می برد و در ادامه چه خواهد شد، ما باید همیشه با خودمان روبرو شویم. ما می توانیم روابط خود را به بهترین وجه به بهترین رابطه های خود تبدیل کنیم.

همانطور که اسکار وایلد می گوید:

“دوست داشتن خود آغاز یک عاشقانه مادام العمر است.”

او در این جمله نکته ای داشت و در این مقاله ما خوانندگان را در رشد عزت نفس که به عنوان «نظر واقع بینانه و قدردانانه درباره خود» تعریف می شود، راهنمایی می کنیم. ما در این مقاله درمان‌ها، فعالیت‌ها و نکاتی را که برای بهبود عزت نفس و اعتمادبنفس لازم است و ساختارهای مرتبط آن آموزش می دهیم.

قطعا شما با به کارگیری این منابع، برای رویارویی با چالش های سخت امروزی با دوز مطمئنی از اعتماد به نفس و شجاعت توانمند می شوید!

انواع روش های درمانی و ارتقایی برای عزت نفس و اعتمادبنفس

در حالی که رویکردهای متمرکز بر عزت نفس ممکن است در اکثر زویکردهای روانشناسی گنجانده شود، اما در موارد زیر بیشتر می توان از آن استفاده کرد:

درمان شناختی رفتاری و اعتمادبنفس

درمان شناختی-رفتاری (CBT) یک رویکرد درمانی اثبات شده است که به تأثیر افکار و رفتارها بر احساسات فرد در یک موقعیت خاص می پردازد. CBT این امکان را می دهد که فرآیندهای یادگیری غیرسازگار ​​با آنهایی که مثبت و مطابق با اهداف مراجع هستند جایگزین شوند (هوفمن و اسمیت، 2008).

از آنجا که عزت نفس توسط عوامل شناختی حفظ می شود، CBT به ویژه برای افزایش عزت نفس و مشاوره اعتمادبنفس مناسب است. CBT، که اغلب با رویکردهای مختلفی مانند بازسازی شناختی و مدیتیشن ترکیب می‌شود، برای درمان طیف وسیعی از مسائل روان‌شناختی مؤثر است (هوفمن و اسمیتز، 2008؛ استوارت و چمبلس، 2009).

مشاوره اعتمادبنفس در رویکرد مراجع محور

این رویکرد در ابتدا توسط کارل راجرز، که بعداً درمان مراجع محور را تأسیس کرد، توسعه یافت، این رویکرد مبتنی بر این فلسفه است که افراد از قبل دارای ویژگی‌های مورد نیاز برای شکوفایی هستند.

با تشویق کنجکاوی، خلاقیت، همدلی و شهود (گیورگی، 2005)، مشاوره انسان‌گرا/مراجع محور از مراجعان در دستیابی به پتانسیل کامل خود حمایت می‌کند. نشان داده شده است که رویکرد انسان گرایانه باعث ایجاد پیشرفت های بزرگ و پایدار در عملکرد روانی و افزایش اعتمادبنفس می شود (الیوت، 2002).

درمان عاطفی منطقی الیس در ارتقاء اعتمادبنفس

روانشناس شناختی آلبرت الیس، درمان عاطفی منطقی (الیس و پاورز، 1975) را برای درمان مشکلات روانشناختی با پرداختن به تفکر غیرمنطقی یا معیوب توسعه داد. تمرکز چنین درمانی موقعیت نیست، بلکه باور مراجع در مورد موقعیت است.

در این رویکرد روانشناس به مراجعه کننده کمک می کند تا ارزیابی های شناختی خود را در مورد چگونگی ایجاد یک رویداد مورد بررسی قرار دهد (گونزالس و همکاران، 2004). این یک رویکرد فعال و دستوری است که برای درمان طیف وسیعی از مسائل موثر است (دیوید، کوتت، ماتو، موگواس، و استفان، 2018)، و همچنین به طور خاص برای افزایش عزت نفس (ولی زاده). و امامی پور، 1386).

درمان مبتنی بر ذهن آگاهی

مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی برای افزایش آرامش و در عین حال حذف قضاوت های منفی طراحی شده است. این رویکرد مبتنی بر فلسفه بودایی و یک فرآیند ذهنی است که “با آگاهی بدون قضاوت از لحظه حال مشخص می شود” (هوفمن، ساویر، ویت، و اوه، 2010، ص 169).

این رویکرد، که شامل شیوه‌های مدیتیشن مختلف است، برای درمان بسیاری از مشکلات عاطفی و روان‌شناختی مؤثر است (خوری و همکاران، 2013).

روایت درمانی و تاثیر آن در افرایش اعتمادبنفس

مشاوران روایت درمانی به طور مشترک با مراجعان کار می کنند تا به چگونگی تأثیر داستان هایی که درباره خودمان می گوییم بر ادراکات و رفتارهای ما، بپردازند. هنگامی که روایت یک فرد آسیب زا می شود، درمانگر از مراجع در نوشتن مجدد داستان زندگی خود حمایت می کند (مادیگان، 2011).

مشخص شده است که مشاوره روایتی برای کاهش خودانگاری مرتبط با بیماری روانی و همچنین برای افزایش عزت نفس مؤثر است (چادویک، اسمیت و لیائو، 2014؛ رو و همکاران، 2013).

7 فعالیت برای افزایش اعتمادبنفس در خانه

چه به شیوه CBT یا هر رویکرد درمانی دیگر، درمانگران بسیاری از فعالیت‌های ارتقا دهنده عزت نفس را ارائه می دهند که از بین آنها می‌توان انتخاب کرد.

ریشه جملات عزت نفس و اعتمادبنفس

کاربرگ ریشه جمله عزت نفس به مراجع کمک می کند تا احساسات و سایر مسائل شخصی را که ممکن است بر عزت نفس آنها تأثیر بگذارد آشکار کند. توصیه می شود که مراجعان هر هفته 5 تا 10 دقیقه در یک دوره طولانی برای این فعالیت زمان صرف کنند.

مراجعان برخی جملات ارائه شده را تکمیل می کنند که ممکن است به عنوان راهی برای افزایش خودآگاهی و نظارت بر تغییرات مثبت، با مشاور خود در میان گذاشتند. این تکلیف شامل 19 جمله است. در اینجا چهار مثال آورده شده است:

“این هفته، از انجام این کار لذت می برم…………”
“احساس فوق العاده ای به من دست داد وقتی…………”
“چیزی که من عمیقا آرزو دارم این است که……….…”
“کاری که من مخفیانه انجام می دهم این است که…………..”

نظرسنجی و پرسشنامه اعتمادبنفس

نظرسنجی عزت نفس ابزاری است که به روانشناسان کمک می کند تا نقاط قوت و نیازهای مراجعان خود را از نظر عزت نفس ارزیابی کنند. افراد 15 عبارت در رابطه با مشاوره اعتمادبنفس را می خوانند و سپس نشان می دهند که هر مورد چقدر برای آنها صحت دارد. در اینجا چهار مثال آورده شده است:

 • خودم بودن برای من آسان است.
 • من دوست داشتنی هستم.
 • من سزاوار احترام هستم.
 • من در کاری که انجام می دهم خوب هستم.

هنگامی که پرسشنامه عزت نفس نمره گذاری شد، درمانگر در موقعیت بهتری برای ایجاد یک برنامه درمانی فردی و تقویت کننده عزت نفس خواهد بود.

ردیاب عادت و مشاوره اعتمادبنفس

ردیاب عادت یک کاربرگ است که افراد را در نظارت و ثبت مشارکت منظم خود در عادات سالم نقش ایفا می کند. هنگامی که رفتارهای مطلوب ردیابی و نوشته می شوند، به احتمال زیاد به جنبه های خودکار روال روزانه یک فرد تبدیل می شوند.

در این تکنیک مشاوره اعتمادبنفس به خوانندگان آموزش داده می شود که ابتدا بررسی کنند که چگونه ردیابی عادت به ایجاد عادات مثبت کمک می کند و پنج عادت خاص و خوب را که می خواهند دنبال کنند را شناسایی کنند. نکته مهم این است که چنین عاداتی باید قابل کنترل باشند. پرورش بازی یا خلاقیت؛ برای سلامت جسمانی، سلامت عاطفی، مالی یا روابط مهم باشند. و قابلیت اجرای منظم را داشته باشد.

نمونه هایی از عادات خوب عبارتند از:

 • دو دقیقه در روز یوگا تمرین کنید
 • هشت لیوان در روز آب بنوشید
 • روزانه پس انداز کنید
 • پنج دقیقه حرکات کششی انجام دهید

پس از شناسایی عادات، افراد با تکمیل نمودار ردیاب عادت هر روز ردیابی را آغاز می کنند. این تمرین با نگه داشتن مراجعان در مسیر رفتارهای کلیدی سلامتی که بر عزت نفس و اعتمادبنفس تأثیر می گذارد، عزت نفس را افزایش می دهد.

تعهد اولیه 14 روزه برای اعتمادبنفس

مشابه ردیاب عادت، تکلیف و تکنیک تعهد 14 روزه، مراجعان را قادر می‌سازد تا رفتارهای خود را در مدت دو هفته کنترل کنند. با ترسیم اولیه رفتارها، اهداف سالم را می توان شناسایی کرد و ممکن است تا زمانی که هم واقع بینانه و هم چالش برانگیز باشند، تعدیل شوند. تعهد اولیه این است که رفتارهای خوب و سالم برای 2 هفته بدون وقفه شروع و ادامه داشته باشند.

دوستی با منتقد درونی

این تکنیک اعتمادبنفس به مراجعان کمک می کند تا قاضی داخلی خود را به جای مبارزه با آنها شناسایی کرده و با آنها دوست شوند. در این حالت ابتدا به افراد آموزش داده می شود که بی سر و صدا در مورد مواقعی که طرز فکر قضاوتی آنها تأثیر منفی بر زندگی آنها داشته است فکر کنند، مانند سرزنش کردن خود. آنها سپس به یک سری سؤالات مربوط به صدای درونی خود پاسخ می دهند، مانند:

 • صدای درونی شما در مورد خود، دیگران و موقعیت به شما چه می گفت؟
 • اگر بدترین اتفاق بیفتد چه خطری برای خودتان دارد؟
 • چه خطراتی برای افراد دیگر وجود دارد؟
 • اگر بدترین اتفاق بیفتد چه خطراتی برای وضعیت خال وجود دارد؟

سپس از افراد خواسته می‌شود تا در مورد پاسخ‌های خود تأمل کنند و توجه کنند که چگونه طرز فکر قضاوتی آنها در واقع سعی در ایمن نگه داشتن آنها داشته است. گام بعدی نوشتن نامه قدردانی برای منتقد درونی آنهاست که به دنبال آن یک آغوش ذهنی به دنبال دارد. با ایجاد دوستی با منتقد درونی خود از این طریق، افراد بهتر می توانند از اطلاعات ارزشمندی که ارائه می دهد قدردانی کنند.

پذیرش تعارف دیگران

این تمرین نقش‌آفرینی و رول پلی به افراد کمک می‌کند تا ضمن شناسایی مسائل عاطفی که مانع می‌شوند، با پذیرش تعارف دیگران مواجه شوید.

هنگامی که تمرین‌دهنده تمرین را توضیح می‌دهد و اینکه چرا مردم گاهی اوقات در پذیرش تعارف با مشکل مواجه می‌شوند، تمرین‌کننده به مراجع تعارف می‌کند. از مراجع خواسته می شود که تعریف و تمجید و تعارف را بپذیرد و پس از آن بازخوردی از طرف تمرین دهنده در مورد احساس آن تعریف می شود.

پس از تأمل در مورد این تکنیک مشاوره اعتمادبنفس، مراجع تشویق می شود که در هفته بعد با گفتن «متشکرم، این واقعاً از شما محبت شماست» تعریف و تمجید را بپذیرد. در نهایت، این تمرین افراد را قادر می سازد تا مزایای عاطفی ناشی از پذیرش تمجید را تجربه کنند.

کاوش در حوزه های خودارزشی

این تکنیک مشاوره فردی به مراجعین کمک می کند تا از حوزه های زندگی خاصی که ارزش خود را بر اساس آن استوار می کنند، شناخت بیشتری پیدا کنند. از افراد خواسته می شود تا به پنج سوال از فهرستی متشکل از 14 گزینه پاسخ دهند، مانند:

 • “بیش از همه از چه چیزی می ترسی که مردم درباره تو بگویند؟”
 • “چه زمانی بیشتر احساس ناامنی می کنید؟”
 • “چه زمانی احساس می کنید که احساس ارزشمندی می کنید؟”

با درک چارچوب های مرجع برای ایجاد ارزش خود، مراجعان بهتر می توانند پذیرش بی قید و شرط خود را تجربه کنند.

6 تکنیک درخشان در ارتقاء اعتمادبنفس

به گفته میشل اوباما، بانوی اول سابق آمریکا:

ما باید کار بهتری انجام دهیم تا خودمان را در فهرست «کارهای» خودمان بالاتر ببریم.»

بسیاری از ما برای انواع کارهای خانگی و شغلی “فهرست کارها” ایجاد می‌کنیم. بنابراین، چرا چنین لیست هایی را برای رفاه عاطفی خود ایجاد نکنیم؟ تکنیک‌های زیر نمونه‌های درخشانی را ارائه می‌دهند که چگونه سلامت روانی خود را در اولویت قرار دهیم.

از لحظه لذت ببر

این فعالیت به افراد کمک می کند تا از لحظه حال لذت ببرند و در نهایت رضایت داشته باشند. لحظات خرد مثبت این تمرین شامل اختصاص دو تا سه دقیقه در روز برای ایجاد عادت تفکر در لحظه است.

در این تکنیک به افراد توصیه می شود یک یادآوری روزانه برای درگیر شدن در یک عادت لذتبخش، تنظیم کنند و همچنین در نظر داشته باشند که هر بار که این کار را انجام می دهند به خود پاداش کوچکی بدهند.

ایجاد خودکارآمدی با برداشتن گام های کوچک

این کاربرگ طراحی شده است تا به مراجعان کمک کند تا با اتخاذ رویکردی درجه بندی شده در جهت دستیابی به اهداف خود، عزت نفس خود را افزایش دهند.

ابتدا به افراد آموزش داده می شود که از فلوچارت ارائه شده برای انجام کارهای زیر استفاده کنند:

آماده سازی

 • چیزی را که دوست دارید تغییر دهید توصیف کنید.
 • کوچکترین قدم را در مسیر درست شناسایی کنید. این شامل در نظر گرفتن گام های کوچکی است که شما را به دستیابی به این هدف نزدیک می کند. قدم ها باید مشخص باشد و خیلی سخت نباشد.
 • مراحلی را برنامه ریزی کنید. شما در طول هفته آینده برای شروع به برداشتن گام‌های تغییر باید برنامه‌ریزی کنید.

عمل

 • یک علامت چک روی فلوچارت قرار دهید که نشان می دهد آماده سازی کامل شده است.
 • در ادامه نمودار، هر مرحله و تاریخ مربوطه هر قدم را مشخص کنید.
 • به حرکت در نمودار ادامه دهید و همین روند را برای هر مرحله در مسیر تغییر تکرار کنید.

انعکاس

 • در اینجا، با در نظر گرفتن چندین سؤال از جمله:
 • من در مورد خودم چه آموخته ام، به اعمال خود فکر کنید.
 • چقدر به خودم ایمان دارم؟

با انجام این مراحل کوچک، افراد در مسیر رسیدن به خود کارآمدی بیشتر و احساس موفقیت قرار می گیرند.

تقویت کننده های اعتماد به نفس

این فعالیت ها افراد را در افزودن فعالیت های تقویت کننده اعتماد به نفس به زندگی خود کمک می کند. افراد پنج تقویت کننده را از لیست ارائه شده انتخاب می کنند یا خود را شناسایی می کنند. سپس اطلاعاتی را روی نمودار جمع آوری می کنند، از جمله یک دوره یک هفته ای برای تمرین تقویت کننده، اهداف مرتبط، نتایج و احساسات مرتبط.

نمونه هایی از تقویت کننده های اعتماد به نفس عبارتند از:

 • در یک فعالیت خلاقانه شرکت کنید.
 • به شخص دیگری کمک کنید.
 • به یک گردش تفریحی بروید.
 • مراقبه ذهن آگاهی را تمرین کنید.

هنگامی که افراد تقویت کننده ها را به روال زندگی خود اضافه کردند، باید در مورد تمرین فکر کنند و پس از اصلاح تقویت کننده ها و/یا اهداف در صورت نیاز، آن را تکرار کنند. در نهایت، درگیر شدن در این تقویت‌کننده‌های ساده اما قدرتمند اعتماد به نفس به طبیعت دوم تبدیل خواهد شد.

بورد چشم انداز خودمراقبتی

بورد چشم انداز روشی موثر و سرگرم کننده برای ایجاد یک نمایش تصویری انگیزشی از اهداف و چشم اندازهای فرد است. این فعالیت برای استفاده از خلاقیت برای افزایش مراقبت از خود و شفقت به خود طراحی شده است. افراد فقط باید برخی از لوازم اولیه را داشته باشند:

این فعالیت شامل مراحل زیر است:

مرحله 1: طوفان فکری

این مرحله شامل ایجاد فهرستی از فعالیت های مراقبت از خود تا حد امکان است. به افراد پیشنهاد می شود که جسور و خلاق باشند و فقط فعالیت های لذت بخش را مطابق با سبک زندگی خود انتخاب کنند.

مرحله 2. جمع آوری تصاویر

این مرحله شامل جمع آوری تصاویر مثبت (به عنوان مثال، عکس ها، تصاویر از مجلات یا اینترنت و غیره) از فعالیت های مراقبت از خود است.

مرحله 3. جمع آوری کلمات

این مرحله شامل ایجاد کلمات یا عباراتی است که الهام بخش و مرتبط با فعالیت های خودمراقبتی فوق هستند.

مرحله 4: همه را کنار هم بگذارید

این مرحله نهایی به سادگی شامل ادغام تمام تصاویر و کلمات به روشی خلاقانه است.

از مانتراها استفاده کنید

مانترا عبارتی انگیزشی است که برای ارتقاء سلامت جسمی و عاطفی استفاده شده است (Deekshitulu، 2015). به عنوان مثال، یک مانترا ممکن است این باشد که “من در رشته خود با استعداد هستم”. این مانترا ممکن است در مکانی قابل مشاهده نمایش داده شود، یا ممکن است هر زمان که نیاز به تشویق باشد استفاده شود. مثلا تمرینات ذهن آگاهی راه های عالی برای گنجاندن مانتراهای مثبت در مدیتیشن هستند.

از یک اپلیکیشن استفاده کنید

با پیشرفت های تکنولوژیک امروزی، راه های نوآورانه ای برای افزایش اعتماد به نفس و/یا ترک عادت های نامطلوب وجود دارد.

HelloMind

به عنوان مثال، اپلیکیشن HelloMind یک ابزار محبوب است که توسط یک هیپنوتیزم پیشرو ایجاد شده است. این اپلیکیشن شامل درمان های متعددی با هدف کاهش علائم یا رفتارهای مشکل ساز و همچنین تقویت کننده هایی است که برای ارتقای ساختارهای مثبت مانند عزت نفس طراحی شده اند.

Build Confidence with AJ

به طور مشابه، برنامه Build Confidence with AJ توسط اندرو جانسون از تکنیک های تمرکز حواس برای ارتقای سلامت استفاده می کند.

می توانید کمی جست و جو کنید و از اپلیکیشن ها به نفع خود استفاده کنید.

تمرینات گروه درمانی برای افزایش اعتمادبنفس

گروه درمانی! تحقیقات بالینی نشان داده است که گروه درمانی یک رویکرد موثر برای درمان انواع مختلفی از مسائل مانند افسردگی، اعتیاد و اضطراب است (Novotney, 2019).

گروه درمانی با ترویج پیوند با دیگران که مشکلات مشابهی را تجربه می کنند، احساس انزوا را کاهش می دهد. همچنین افراد را قادر می سازد از دیدگاه های متعدد بهره مند شوند. تمرینات مختلفی ممکن است برای به حداکثر رساندن اثربخشی گروه استفاده شود. در اینجا هفت نمونه آورده شده است:

یخ شکن

یخ شکن ها برای افزایش اعتمادبنفس و صحبت کردن افراد عالی هستند. انواع مختلفی از تکنیک های شکستن یخ وجود دارد، مانند اینکه همه چیزهای غیرمنتظره یا طنزآمیز خود را به اشتراک بگذارند.

راه دیگر برای شکستن یخ این است که از هر فرد بخواهید چهار صفت توصیف کننده خود را که با حرف اول نام او شروع می شود، بیان کند، مانند «نام من بث است، و من چشم آبی، رئیس، شجاع و خوش قلب هستم. ”

نقش آفرینی و بازی نقش

این رویکرد شامل واداشتن افراد به ایفای نقش در یک سناریوی خاص است، که معمولاً نقش‌ها را با هم گروهی خود عوض می‌کنند. به ویژه برای ترویج همدلی یا تمرین یک موقعیت چالش برانگیز، مانند درخواست افزایش حقوق مفید است.

همچنین ممکن است از نقش آفرینی برای تمرین مقاومت در برابر وسوسه ها استفاده شود. گروه درمانی خودمراقبتی زمینه بسیار خوبی برای ایفای نقش فراهم می کند. اگر گروه خیلی بزرگ باشد، ممکن است به گروه های کوچکتر از دو تا سه نفر تقسیم شود.

حق شناسی در مشاوره اعتمادبنفس

برای این فعالیت، اعضای گروه درباره معنای قدردانی برای آنها و همچنین چیزهای خاصی که به خاطر آنها سپاسگزار هستند، بحث می کنند. انجام این کار جوی از قدردانی ایجاد می کند و در عین حال چیزهای خوب زندگی خود را به افراد یادآوری می کند.

هیپنوتیزم

هیپنوتیزم راهی مؤثر برای تأثیرگذاری بر فرآیندهای شناختی و عاطفی مانند عزت نفس با القای یک حالت بسیار تلقین کننده از آگاهی است. ممکن است در یک محیط گروهی به کار گرفته شود، که این مزیت را دارد که به طور همزمان به افراد بیشتری دسترسی پیدا کند.

تعارف

تعریف و تمجید راهی آسان برای روشن کردن روز دیگران و ارتقاء عزت نفس است. یکی از راه‌های استفاده از تعریف و تمجید در گروه درمانی این است که از هر فرد بخواهید در مورد همه افراد گروه چیزی مثبت بگوید.

پس از هر تعریف، از گیرنده خواسته می شود که عبارت را با عبارت «من» مانند «من چشمان زیبایی دارم» تکرار کند.

اشتراک گذاری موفقیت

وقتی اعضای گروه موفقیت های خود را به اشتراک می گذارند، دیگران را قادر می سازند تا ببینند که نتایج مثبت واقعاً امکان پذیر است. علاوه بر این، شنیدن بازخورد مثبت گروهی یک تقویت کننده قدرتمند عزت نفس است.

ذهن آگاهی

فعالیت های ذهن آگاهی مانند تمدد اعصاب و تمرینات تنفس عمیق به راحتی در گروه درمانی اجرا می شوند و به اعضای گروه کمک می کنند در طول جلسات احساس آرامش بیشتری داشته باشند. همراه با تمرینات تمدد اعصاب، یوگا گزینه عالی دیگری برای درمان گروهی متمرکز بر ذهن آگاهی است.

نگاهی به هنر درمانی برای عزت نفس

بیان هنری نه تنها سرگرم کننده است، بلکه باعث آزادسازی احساسات مثبت می شود (کرل، 2008).

نمونه‌هایی از فعالیت‌های درمانی خلاق شامل پوسترهای تصویری سالم، کلاژ، مدل‌سازی از خاک رس و نقاشی است.

تحقیقات علمی از اثربخشی هنردرمانی برای ارتقای کیفیت‌های مثبتی مانند عزت نفس، عزت‌نفس، انعطاف‌پذیری و اعتماد به نفس حمایت می‌کند (Hartz & Thick, 2011؛ ​​Roghanchi, Mohamad, Ching Mey, Momeni, & Gol Mohamadian, 2013). ).

4 تکنیک افزایش اعتمادبنفس برای جلسات CBT

مراقبه

مدیتیشن شامل آرام کردن ذهن به روشی است که باعث افزایش آرامش و سکون شود. برای کسانی که با نشخوار فکری منفی مبارزه می کنند، مدیتیشن این توانایی را تسهیل می کند که به افکار محرک و مزاحم اجازه دهد بدون هیچ واکنش عاطفی عبور کنند و رد شوند.

بازسازی شناختی

این تکنیک شامل شناسایی افکار خودکار ناکارآمد و تحریف های شناختی است (به عنوان مثال، فکر کردن: “من یک بازنده هستم زیرا نتوانستم خوب بازی کنم.”). سپس افکار خودکار منفی مورد مناقشه قرار می‌گیرند، و استدلال های منطقی که بیشتر به رفاه مثبت کمک می‌کنند ساخته می‌شوند (مثلاً، “من بازیگر با استعدادی هستم و در آینده نقش‌های بیشتری خواهم داشت.”).

نوشتن وقایع

صرف‌نظر از مهارت‌های نوشتاری یک فرد، عادت کردن به نوشتن افکار، احساسات و تأملات، راهی عالی برای الهام بخشیدن به خودیابی است.

خود نظارتی

این رویکرد شامل پیگیری اهداف خود و همچنین هرگونه چالش یا هزینه مرتبط با مراجعان است علاوه بر اینکه ابزاری عملی برای ترسیم نمودار پیشرفت است، ارزش درمانی نیز دارد زیرا عمل صرف نظارت بر خود با پایبندی بیشتر به اهداف رفتاری همراه است (برک، وانگ و سویک، 2011).

یک پیام به شما

اگر می خواهید زندگی شادی را با روابط معنادار تجربه کنید، ابتدا باید به درون خود نگاه کنید. احساسی که نسبت به خود دارید بر هر کاری که انجام می دهید تأثیر می گذارد.

روانشناسان این را می دانند، به همین دلیل است که ارتقای عزت نفس در میان روانشناسان سلامت روان اولویت اصلی است. خوشبختانه، آنها ابزارهای مؤثر متعددی در اختیار دارند.

برای هر کسی که با یک خودپنداره ضعیف دست و پنجه نرم می کند، مهم است که به یاد داشته باشد که عزت نفس نه زیاده خواهی است و نه خودخواهانه. بلکه برای سلامت عاطفی مثبت و همچنین برای ایجاد تفاوت چشمگیر در جامعه ضروری است. حتی می توانید بگویید که عزت نفس یک زره عاطفی است که به ما کمک می کند تا با قدرت، اعتماد به نفس و انعطاف پذیری بالا و پایین های زندگی را پشت سر بگذاریم.

«عزت نفس همه چیز نیست. فقط هیچ چیز بدون آن وجود ندارد.”

گلوریا استاینم

5/5 - (1 امتیاز)
نوشتن نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CAPTCHA ImageChange Image