کارگاه های روانشناسی کلینیک تخصصی ذهن آرا

کارگاه های آموزشی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ذهن آرا به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی را در ارتقای آموزش روانشناسی برای عموم مردم و همچنین کاربردی سازی علم روانشناسی و ارتقاء سلامت روان برداشته است. کارگاه های آموزشی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ذهن آرا با رعایت تمامی استانداردهای سازمان نظام روانشناسی انجام می گیرد.

 

چرا باید در کارگا های روانشناسی شرکت کرد؟

  • کارگاه های روانشناسی عمومی منجر به شناخت بیشتر افراد از خود و نقاط قوت و ضعف خود می شود.
  • شناخت توانایی ها و استعدادها و در پی آن رسیدن به موفقیت
  • افزایش توانایی ها و مهارت های ارتباطی و هیجانی و در نتیجه بهبود روابط بین فردی 
  • مدیریت فردی، مدیریت خانواده و مدیریت فرزندان و رشد و تعالی خانواده
  • بهبود توانایی های شناختی مانند توجه، تمرکز، حل میئله و تصمیم گیری
  • تجهیز شدن به توانایی هایی که در شرایط سخت و آسیب ها مانند شکست عشقی به کمک شما می آید.
کارگاه های روانشناسی

لیست کارگاه های روانشناسی عمومی یا کلاس های روانشناسی

کلاس های روانشناسی که برای عموم افراد جامعه مناسب است و به ارتقای سطح سلامت روان جامعه  کمک می کند،  مانند کارگاه مهارت های زندگی، کارگاه کنترل خشم، کارگاه مدیریت اضطراب، کارگاه آموزش مهارت های زناشویی، مهارت های فرزندپروری، کارگاه مهارت های ارتباطی، کارگاه عزت نفس، کارگاه اعتماد بنفس، کارگاه تحلیل روانشناختی فیلم، شناخت طرحواره های ناکارآمد، تکنیک های توجه و حافظه و … می باشند .

لیست کارگاه های در حال ثبت نام مرکز ذهن آرا

شناخت طرحواره های ناکارآمد

بهبود سبک مطالعه، حافظه و یادگیری

آموزش مهارت های زندگی کودکان

برای ثبت نام در دوره های روانشناسی با ما در تماس باشید.