دکتر یاشار پورنبی

دکتر یاشار پورنبی

دکتری روانشناسی بالینی

دکتری روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

دکتری روانشناسی بالینی

 • همکاری با کلینیک آرمان

  همکاری با کلینیک شناخت

  سخنران و درمانگر حوزه سلامت شهرداری منطقه ۴

 • کارگاه خانواده درمانی سیستمی
  دکتر آقاخانی ۸۸
  کارگاه خانواده درمانی راجرزی
  دکتر آقا خانی ۸۸
  کارگاه تحلیل تست وکسلر کودکان
  دکتر ابوالفضل کرمی ۸۸
  کارگاه تحلیل تست وکسلر بزرگسال
  دکتر ابوالفضل کرمی ۸۸
  کارگاه تحلیل رفتار متقابل
  دکتر مهشید سالاری ۸۹
  کارگاه خانواده درمانی با رویکرد بالینی
  دکتر مهشید سالاری ۸۹
  کارگاه درمان شناختی رفتاری
  دکتر حمید پور ۹۰
  کارگاه درمان شناختی رفتاری
  دکتر لادن فتی ۹۱
  کارگاه درمان شناختی رفتاری ۹۲
  دکتر علی بیگی

  کارگاه هیپنوتیزم مقدماتی ۹۲
  کارگاه هیپنوتیزم متوسطه ۹۲
  کارگاه هیپنوتیزم پیشرفته ۹۳
  کارگاه هیپنوتیزم با رویکرد شناختی ۹۳
  کارگاه هیپنوتیزم متافور ۹۴
  انجمن هیپنوتیزم بالینی

  کارگاه درمان گشتالتی
  دکتر قربانی ۹۴
  کارگاه روانکاوی کوتاه مدت
  دکتر قربانی ۹۴
  کارگاه روانکاوی کوتاه مدت مداخله از بحران
  دکتر قربانی ۹۴
  کارگاه سکس تراپی